نمره پیام رسان های داخلی چند شد؟

[unable to retrieve full-text content]

از زمان فیلتر سراسری تلگرام، از اردیبهشت ماه، تا امروز که مهلت فعالیت نسخه های فارسی تلگرام به پایان می رسد، فرصت مناسبی برای پیام رسان های بومی بود تا خود را در دل کاربرانِ از تلگرام خارج شده، جا کنند.