غرور ملی مدال آوران

      هیچ دیدگاهی برای غرور ملی مدال آوران ثبت نشده

[unable to retrieve full-text content]

حضور مقتدرانه و مؤثر زنان ایرانی در بازی های آسیایی و کسب مدال های رنگارنگ از سوی آنان پیام های فراوانی را هم در داخل کشور و هم برای تمام دنیا مخابره کرد. مانند اینکه نشان داد زنان ایرانی در حوزه ورزش همچون سایر حوزه ها توانمند هستند