خودزنی؛ تفریح دختران ۱۴ ساله انگلیسی زنان جهان

[unable to retrieve full-text content]

آریا بانو –
به گزارش فارس، براساس تازه ترین پژوهش های صورت گرفته، یک چهارم دختران ۱۴ ساله انگلیسی خود زنی می کنند.
بررسی موسسه خیریه «Children’s Society» حاکی از آن است که نزدیک به یک چهارم از دختران ۱۴ ساله در این کشور اقدام به خودزنی می کنند و به همین دلیل خواستار آن شده که از سلامت روان نوجوانان حمایت بیشتری شود.
بررسی های محققان این پژوهش نشان داد، پسران انگلیسی کمتر از دختران به خود آسیب می زنند.
براساس اطلاعات موجود، نزدیک به ۱۱۰ هزار کودک ۱۴ ساله از جمله ۷۶ هزار دختر و ۳۳ هزار پسر در بازه زمانی ۱۲ ماهه در سراسر انگلیس به خود آسیب رسانده اند.
این بررسی در سایت «msn.com» منتشر شده است.