زنان؛ قربانیان اصلی خشونت کلامی در جامعه

[unable to retrieve full-text content]

برای آنکه ابعاد خشونت کلامی علیه زنان را بهتر درک کنید کافی است پای درددل آن ها بنشینید و دریابید عمق این ماجرا تا کجاست. خانم هایی که اهل نشستن پشت ماشین و رانندگی هستند در پاسخ به این سؤال که آیا شما با خشونت های کلامی آقایان مواجه شده اید تجربه های ناخوشایندی را نقل می کنند