بررسی تخصصی علل خیانت همسران و روش صحیح برخورد با آن

[unable to retrieve full-text content]

خیانت کردن و مورد خیانت واقع شدن در هر زمینه و جایگاهی در همه ی نقاط دنیا مورد نکوهش است و بسته به اینکه خیانت در زمینه های سیاسی، اجتماعی یا خانوادگی باشد دارای مجازات ها و تبعات مختلفی است. آنچه بیش از همه ی انواع خیانت، رایج بوده و دارای بیشترین تأثیر روانی بر خانواده و حتی جامعه است ، خیانت زن به شوهر و یا خیانت مرد به همسر خود است که علل و عوامل مختلفی در بروز آن نقش دارند. بطور کلی خیانت همسران به دو دسته عمده تقسیم می گردد: نخست: خیانت عاطفی
دوم: خیانت جنسی زنان یا مردانی که دچار خیانت عاطفی می گردند، به یک باره به این اختلال رفتاری دچار نمی شوند، بلکه طی سالیان متمادی و مشاهده بی مهری های پی درپی از سوی همسر خود، به سمت خیانت می روند و از راه های مختلف به دنبال یک ناجی برای زندگی شخصی خود می گردند، زیرا که این اشخاص اغلب خود را در برابر همسر بی مهر خود، یک قربانی می پندارند و درصدد یافتن آن مهر و محبت گمشده، در کنار شخص دیگری هستند. خیانت های عاطفی در صورت ادامه دار بودن باعث شکاف های عمیق در بستر خانواده شده و کم کم منجر به خیانت های جنسی می گردند.
خیانت همسر چه به …