کسی نمی تواند ما را به زور به راهپیمایی بیاورد/ ما اگر دوست نداشته باشیم، به راهپیمایی نمی آییم

دانش آموزان مدارس دخترانه رشت درپاسخ به سوالی در مورد وجود اجباراز سوی مدرسه برای شرکت درراهپیمایی ۱۳ آبان گفتند: کسی نمی تواند ما را به زور به راهپیمایی بیاورد، ما اگر دوست نداشته باشیم، به راهپیمایی نمی آئیم و اصلا این روز درمدرسه حاضر نمی شویم.

به گزارش پرنیان گیل ؛ دانش آموزان مدارس دخترانه شهید مطهری، فجر، دهخدا وچند مدرسه دیگر درگفتگو با خبرنگار پرنیان گیل، از عدم اجبارِ خود برای شرکت در راهپیماییِ ۱۳ آبان گفتند و تاکید کردند: کسی نمی تواند ما را به زور به راهپیمایی بیاورد، ما اگر دوست نداشته باشیم، به راهپیمایی نمی آئیم و اصلا این روز درمدرسه حاضر نمی شویم. خبرنگارِپرنیان گیل با حدود ۷۰ نفر ازاین دانش آموزان طی گفتگوی کوتاهی، درمورد وجود اجبار یا اختیار برای شرکت در راهپیماییِ ۱۳ آبان، سوال کرد که تقریبا همگیِ این دانش آموزان با شور و اشتیاق و قاطعیت پاسخ دادند، ما خودمان دوست داریم به راهپیمایی بیاییم و هیچ اجباری درکار نیست.
انگار برای برخی از این دانش آموزان، طرحِ این سوال چندان خوشایند نبود واز این که کسی فکر کند آنها به اجبار در راهپیمایی شرکت کرده اند، برایشان برخورنده بود، که درپاسخ با قاطعیت گفتند: کسی نمی تواند ما را به اجبار به راهپیمایی بیاورد وخودمان دوست داریم به راهپیمایی بیائیم.
 بعضی از این دانش آموزان با تاکید براینکه ما خودمان با اختیارِ خود به راهپیمایی آمده ایم، اظهارکردند: برخی ازبچه هایِ مدرسه، دوست نداشتند، که اصلا امروز به مدرسه نیامدند، که علتش هم این است که پیاده روی را دوست ندارند و اولیای مدرسه اجباری نکرده اند که ما شرکت کنیم.
یکی از دانش آموزان در پاسخ به این پرسش که آیا شما را اولیای مدرسه به اجبار به راهپیمایی آوردند؟ ابراز کرد: من برای هواخوری به راهپیمایی آمده ام و بخاطر مدرسه نیامدم وما اجباری نداریم.
یک دانش آموز دیگر نیز عنوان کرد: من برای اینکه امروز امتحان داشتیم، دوست داشتم ما را به راهپیمایی بیاورند، اما سوایِ موضوعِ امتحان، خودم دوست دارم در راهپیمایی شرکت کنم.
گروهی از دانش آموزان پاسخ دادند: اجباری از سوی اولیای مدرسه برای ما نبود و ما راهپیمایی در روزی که متعلق به ماست را دوست داریم.
یکی از دانش آموزان به اولین شرکتِ خود در راهپیمایی ۱۳ آبان اشاره کرد و افزود: امسال دوستانم از من خواستند که در راهپیمایی شرکت کنم و دوست داشتم همراه بچه ها باشم.
گروه دیگری از این دانش آموزان درپاسخ به این پرسش که به اجبارآمده اید؟ گفتند: درست است که ما از سوی مدرسه به این راهپیمایی می آئیم، اما این به معنی وجود اجبار نیست وما خود راهپیمایی ۱۳ آبان را دوست داریم.

دانش آموزان از دلیل نام گذاری روز دانش آموز اطلاعی ندارند
به گزارش پرنیان گیل؛ متاسفانه اکثر این دانش آموزان از علت نام گذاری ۱۳ آبان، به عنوان روز دانش آموز، اطلاعی نداشتند.
همه آنها فقط از یکی از مناسبت های ۱۳ آبان اطلاع داشتند ودرپاسخ به اینکه چرا ۱۳ آبان روز دانش آموز نام گذاری شده است، بیان کردند: این روز، لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان و دانش آموزان تسخیر شد، به همین دلیل روز دانش آموز نام گذاری شده است!!
دو تن از دانش آموزان با بیان اینکه ما فقط می دانیم علت نام گذاریِ روز دانش آموز به تسخیر لانه جاسوسی بازنمی گردد، گفتند: ما هم اکنون از اینترنت جستجو کردیم! و پاسخ شما این است که گروهی از دانش آموزان در سال ۵۷، علیه رژیم شاه قیام کردند وشهید شدند، درحالیکه تسخیر لانه جاسوسی مربوط به سال ۵۸ است.
تنها یکی از دانش آموزان بدون کمک از اینترنت، با آگاهیِ کامل دلیل نام گذاریِ روز دانش آموز را تظاهراتِ تعدادِ زیادی از دانش آموزان علیه رژیم شاه و شهادت آنان توسط نیروهای شاه، عنوان کرد و افزود: این اتفاق درسال ۵۷ افتاده است اما لانه جاسوسی درسال ۵۸ تسخیر شد.

آسیه سهرابی پور
انتهای پیام/

Let’s block ads! (Why?)